TCP/IP Modeli nedir ?

TCP/IP Model

TCP / IP modeli, modern iletişim ağlarının çoğunun temelini oluşturur. Her gün, her birimiz TCP / IP modeline dayalı bazı uygulamalar kullanıyoruz.

Örneğin, basit olarak düşündüğümüz bir görevi düşünün: bir web’e sayfasına göz atma TCP / IP modeli olmadan bu basit eylem mümkün olmazdı.

TCP / IP modelinin adı, içinde tartışacağımız iki ana protokolü içerir. İletim Kontrol Protokolü (TCP) ve İnternet Protokolü (IP).

Bununla birlikte, model bu iki protokolün ötesine geçer ve katmanlı bir yaklaşım tanımlar günümüz iletişiminde kullanılan hemen hemen tüm protokolleri eşleyebilir.

Orijinal tanımında, TCP / IP modeli dört katman içeriyordu;

Bunlar Bağlantı katmanı, İnternet katmanı, Taşıma katmanı ve Uygulama katmanı.

En modern tanımında, bağlantı katmanı açıkça anlaşılması için iki ek katmana ayrılmıştır.

bu katmana dahil olan fiziksel ve veri bağlantı tipi hizmet ve protokolleri gösterir.

İnternet katmanı bazen başka bir ağa dayanan ağ katmanı olarak da adlandırılır.

Uygulama katmanı: Bu katmanda gönderilecek veri tipi ve veriyi işleyen uygulamalar bulunur. Örneğin bir HTML web sayfası ve bu veri tipini kullanan HTTP protokolü bu katmandadır. OSI modelindeki sunum ve oturum katmanları TCP/IP modelinde uygulama katmanı içerisinde yer alır. E-Posta gönderimi için kullanılan SMTP ve dosya gönderimi için kullanılan FTP protokolleri bu katmanda bulunur.

Taşıma katmanı: Bu katmanda verinin nasıl gönderileceği belirlenir. Veri güvenliği, hata kontrolü gibi işlemler yapılır. TCP ve UDP bu katmandadır. TCP klasik veri aktarımında UDP ise medya aktarımında kullanılır. TCP, UDP ye göre daha güvenli fakat daha yavaş çalışır. Çünkü TCP ‘de gönderilen her veri paketinin ardından verinin yerine doğru bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.

Ağ katmanı: IP katmanı olarak da adlandırılan bu katman da verilerin gideceği adres veriye eklenir yani veri bu katmandan gönderilir ve yönlendirilir. IPv4 ün gelecekte yetersiz kalma durumuna karşı IPv6 sistemine geçmek için çalışmalar başlatılmıştır.IPv4 32 bit iken IPv6 ile 128 bitlik adresler kullanılacak. Bu sayede daha fazla cihaza IP adresi atanabilecek.

Fiziksel katman: Bu katman verinin hangi yolla gönderileceği belirlenir. İletişim ortamının özelliklerini, haberleşme hızını ve kodlama şemasını belirler. Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, ATM gibi protokoller bu katmanda çalışır.