it-outage-tools

Felaket Kurtarma, İş Sürekliliği ve Yedekleme Çözümleri

Kritik iş süreçlerine ve sistemlerine sahip kurumların göz önünde bulundurması gereken en önemli operasyon şimdi DNET’e emanet.

DNET olarak hedefimiz kurumlar için kendi kendine yaşayacak ve ayakta kalacak sistemler yaratabilmek. Bu noktada DNET veri merkezlerinin uçtan uca otomasyonunu gerçekleştirerek sorun veya felaket anında kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğinin sağlanabilmesini ve kurumların iş süreçlerinin kısalmasını sağlar.

Ne sunuyoruz?

  • Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin korunması
  • Felaket Kurtarma senaryolarının oluşturulması
  • Kurumsal yedekleme strateji ve hedeflerinin belirlenmesi
  • En iyi yedekleme donanım ve uygulamalarının işler hale getirilmesi
  • Tüm yedekleme işlemlerinin yönetilmesi

Veritabanı yedekleme ve kurtarma

On site/off site veri depolama ve ilişkili cihazlarla bağlantılı veritabanı yedeklerinin yönetilmesini sağlar. Veritabanı servisine ihtiyaç duyan BT uygulamalarına ait veritabanlarının tamamen ya da kısmen kurtarılmasını içerir. Veritabanı yedekleme donanım ve yazılımlarının yönetilmesi; günlük, haftalık, aylık ve senelik veritabanı yedekleme hizmetleri ile kısmi ya da bütün olarak veritabanının geri yüklenmesi, verilen hizmetler arasındadır.

Sunucu yedekleme yönetimi

Sunucu yedekleme yönetimi, depolama yazılımı ve ilişkili cihazlarla bağlantılı sistem yönetimi dâhil olmak üzere tüm politikaları içerir. Sunucu Yedekleme Yönetimi kapsamında, tüm sunucu donanım ve yazılım yedekleme yönetimi DNET tarafından gerçekleştirilir, sunucu işletim sisteminin/dosya sisteminin belirlenen politikalara göre yedekleri alınır.

Yedekleme yönetiminde neden DNET ?

Altyapı çözümleri alanında yıllara dayanan tecrübeye sahip DNET, geniş ürün bilgi birikimi ve yedekleme konusunda yetkinliği bulunan altyapı hizmetleri kadrosuna güveniyor. Yedekleme sistem ve süreçlerine bütünüyle hâkim olan DNET tarafından sağlanan Yedekleme Yönetimi hizmetiyle kurumlar kritik verilerinin her zaman güvende olduğundan emin oluyor.

Önemli kazanımlar

  • Veri kaybı en aza indirilebilir 
  • Kritik öneme sahip bilgilere ulaşılması sağlanır 
  • Zaman kayıplarının önüne geçilir
  • Oluşabilecek maddi kayıplar engellenir

  • Veri kayıplarıyla gelen itibar kaybı engellenir