kvkk-denetim

KVKK Denetimi 

KVKK uyumluluğu sürecinde alınması gereken idari ve teknik kapsamda alınması gereken birçok önlem söz konusudur. Bu sebeple yalnızca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü sizi KVK Kanunu’na uyumlu hale getirmeyecektir. Aynı şekilde şunu da belirtmek gerekir ki; yalnızca VERBİS yükümlülüğü olan veri sorumluları değil, kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan her veri sorumlusu KVK Kanunu’na uyumlu hale gelmelidir. 

Bu hususta bizler KVKK kapsamında almış yahut almamış olduğunuz tüm aksiyonları tespit edip güncel ve ilgili tüm mevzuat ve KVK Kurul’u kararları ışığında denetimini sağlamaktayız. Nitekim KVKK uyumluluk süreci sürekli işleyen, gelişen ve değişen bir süreçtir ve tüm faaliyetlerin bu kanununa uygun yapılması gerekmektedir.