Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik Nedir?

İnternet ve sosyal medya kullanımının her yaş grubu arasında hızla artmasıyla beraber, bilişimle ilgili herhangi bir konu hemen herkes tarafından ciddiye alınmaya başlandı. Özellikle ‘cool’ olarak görülen “Siber” kelimesini içeren meslekler, eğitim alanları, seminerler, kurslar, haberler, makaleler, ve hatta renkli arka plan üzerine büyük harflerle yazılmış sözler bile artık insanların ilgisini çekmekte.

Yunanca’da ‘yönlendirmek’ anlamına gelen ‘kubernan’ kelimesinden türetilen ‘kubernētēs’ kelimesi, ilk defa 1948 yılında İngilizce’de ‘cybernetics’ olarak kullanılmıştı; 1958 yılında ise Lois Couffignal tarafından, canlı ve/veya makineler arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla ‘cyber’ kelimesi türetilmiştir. Siber kelimesi de, tahmin edileceği üzere, İngilizce’deki bu ‘cyber’ kelimesinden gelmektedir. 1980’lerden itibaren ise bilişimle, internetle ve sanal geçeklikle ilgili olan konuların soyut tanımlarında kullanılan bir sözcük olmaya başlamıştır.

Siber Güvenlik

İnsanlık tarafından kullanılmış ve kullanılmakta olan her araç-gereçte olduğu gibi, tabii ki siber alemdeki güvenliğimiz de en önemli konulardan biridir. İşte siber güvenliğin en önemli kapsamlarından biri de tüzel ve gerçek kişilerin gizlilik ve güvenliğinin korunmasıdır. Siber güvenlik genel olarak bilgisayar güvenliği, operasyon güvenliği, veri güvenliği, kişisel bilgi güvenliği, internet ağı güvenliği, hatta herhangi bir sinyal alışverişi içeren cihaz güvenliği ve buna benzer bir çok insan-makine iletişimini içeren konuyu içermektedir. Bu konuların böyle çoklanmasının ve önem kazanmasının bir sebebi de doğal olarak karşılaşılan saldırılardır. Siber saldırıların çeşitleri, yoğunlukları ve etkileri arttıkça; siber güvenlik alanında atılan adımların artması da çoğunlukla aynı oranda olmuştur. Hatta özellikle 1980’li yıllardan itibaren ‘siber dünyada etik’, ‘siber korsanlık’ ve ‘etik siber korsanlık’ gibi tanımlar ortaya çıkmaya başlamış, ve akademik, sosyal ve siyasal dünyadaki tartışmalar arasında yerini almıştır.