kvkk-danismanlik

KVKK Uyumluluk Süreç Yönetimi, Hukuki ve Teknik Danışmanlık Hizmeti

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında profesyonelleşmiş hukukçu ve bilişim uzmanları aracılığıyla KVKK uyumluluk sürecinizi yönetmekteyiz.

KVKK’nın yürürlüğe girmesinin ardından kanun, veri sorumlularına iki yıllık bir uyum süreci öngörmüş ve ister kamu kurum/kuruluşu olsun ister özel sektörde bir gerçek/tüzel kişi veri sorumlusu olsun hepsinin en geç 7 Nisan 2018 tarihine kadar KVK Kanunu’na uyumlu hale gelmesi gerektiğini belirtmiştir. Kanunun getirmiş olduğu idari (hukuki) ve teknik anlamda birçok yükümlülük söz konusu olmakla birlikte, bu yükümlülüklerden yalnızca VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)’e kayıt ve bildirim için son tarihi farklı bir tarih olarak belirlemiştir. Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşları için son tarih 31.03.2020 olup, diğer VERBİS yükümlülüğüne sahip veri sorumluları için bu tarih 30 Eylül 2020 idi.

07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile birlikte Ankara’da Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVK Kurumu) kurulmuştur.  Söz konusu kurum, KVK Kanunu’na aykırılıklarda karar mercii sıfatıyla veri sorumlularına bir takım cezai yaptırımlar uygulamakta olup, KVKK uyumluluk denetimini resmen yahut şikayet üzerine yapma yetkisine haizdir.