servserv1

Sunucu Sistem Çözümleri

Sunucular yapılarına göre değişkenlik göstermektedir.İhtiyaçların belirlenmesinin ardından hangi amaca yönelik hizmet verecek ise o doğrultuda yapılandırılırlar. DNET Bilgi teknolojileri sunucu ve sistem mimarisi dizaynı konusunda kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirme yaparak kurumun ihtiyaçlarına  uygun sunucu/sistem çözümlerini sunar.

Sistem analizi ve uygun çözümü projelendirme,
Kapasite planlama,
Mevcut sisteme entegrasyon,
Migration çalışması,
Mevcut sistemin analizi ve optimizasyonu,
Sunucu sistemlerinin yedekliliği ve güvenliği,
Risk analizlerinin yapılıp iş sürekliliğinin sağlanması,
Yönetim ve izleme çözümleri,
Kurulum hizmetleri,
Servis ve bakım hizmetleri.