Siber Güvenlik

Artan bilgi teknolojileri kullanımının karşısındaki en büyük tehtid siber güvenlik tehditleridir. Siber tehditler, kritik altyapı hizmeti veren kuruluşlar başta olmak üzere, kamu ve özel sektör için ciddi bir tehlike haline gelmiştir. Yaşanan en büyük problemlerden biri ise siber güvenlik alanında hizmet verecek siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış insan kaynağı eksikliğidir.

Kurumların bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak; bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına alabilmek için siber saldırı öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanılacak teknik mimari ve tasarımlar ile prosedürlerin doğru şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir. İnsan kaynağı kısıtlılığını ortadan kaldırabilmek için ise, dünyada da yaygın olarak kullanılan yapay zekalı, makine öğrenimi(machine learing) çözümlerden faydalanmak gerekmektedir.

DNET Bilgi teknolojileri,  dünya çapında siber saldırılara karşı çözümleri olan üreticiler ile iş ortaklığı kapsamında yenilikçi çözümler sunmaktadır.